Projekt identyfikacji dla marki JODAVIT

Opracowanie identyfikacji wizualnej dla produktu Jodavit suplementu diety. Zakres prac obejmował:  wizytówki firmowe, papier firmowy, reklamy prasowe, projekt standu i materiałów POS, ulotki marketingowe oraz projekt strony internetowej ze sklepem online.jodavit-identyfikacja